2022-11-15 10:46Pressmeddelande

Södertälje siktar på att bli Årets Stadskärna 2023

Det gemensamma arbetet är i full gång och inom kort skickas en formell ansökan in till Svenska Stadskärnor. 

Utmärkelsen “Årets Stadskärna” tilldelas varje år en stad i Sverige som på ett framgångsrikt sätt utvecklat stadskärnan genom tydliga mål och god samverkan mellan platsens nyckelaktörer. Nomineringar och vinnare utnämns av organisationen Svenska Stadskärnor och prisutdelningen äger rum 31 maj 2023 i Helsingborg, som utsågs till “Årets Stadskärna 2022”.

Södertälje har jobbat strategiskt mot att bli Årets Stadskärna under flera års tid. Nu går arbetet in i en ny fas där Södertälje City, Södertälje kommun, näringsidkare och fastighetsägare lägger i en högre växel för att knyta ihop processerna.

– Det är viktigt att ha ett mål framför sig nu när vi utvecklar centrum. Vi gör det tillsammans med fastighetsägare och näringslivet för att utmana oss själva och växa. Fokus ligger både på platsens utformning och på de roliga aktiviteter och event vi skapar i stadskärnan som uppskattas av såväl besökare som Södertäljebor, säger Aljoša Lagumdžija, VD Södertälje City.

– Södertäljes stadskärna befinner sig i en mycket spännande utvecklingsfas där Södertälje kommun, tillsammans med fastighetsägare och näringsliv, har gjort stora investeringar de senaste åren. Detta har lett till många positiva effekter, bland annat nya torg och parker, ny sommargata längs vattnet och en nytt destinationshotel. Dessutom är massor på gång exempelvis fina promenadstråk längs Kanalen och nytt hotell vid Maren med sju nya restauranger. Vi vill därför nu visa upp vår vackra stadskärna och dess utveckling och ser fram emot att vara med i matchen om utmärkelsen Årets stadskärna 2023, säger Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande.

Stadskärnan står också inför stora förändringar de kommande åren. Marenplan renoveras och hotell med flertal restauranger samt skybar ska byggas på det populära området intill vattnet. När kanalslussen blir färdigställd kommer ett promenadstråk anläggas längs kanalen. Ett stenkast därifrån kommer även det stora Lunakvarteret få ny utformning och struktur.

– Vi ser Södertälje som en spännande stad med stora möjligheter. Här satsar man på kunskapsutveckling och tillväxt, och det finns en god gemenskap. Det viktigaste med Årets Stadskärna är vägen dit, eftersom det får människor att samverka och prata med varandra. Den starkaste effekten får vi när vi utvecklar staden ihop, säger Jens Halvarsson, utvecklingschef på Stadsrum Fastigheter.

– Södertäljes stadskärna är under en fantastisk omvandling för att möta framtiden med ett levande centrum där medborgare umgås och trivs. Med pågående förändringar kommer handel, caféer, restauranger och upplevelser ha en central roll i city. Ett komplement till detta är förtätning av boendeytor samt en etablering av gymnasieskola för att stärka centrum som en trygg, social träffpunkt för hela Södertälje, säger Krister Mellström, VD Telge Fastigheter 

År 2021 blev Södertälje certifierat för QM (Quality Mark), en kvalitetsmärkning för hur stadens aktörer arbetar tillsammans för en positiv utveckling. Kriterier är bland annat att det ska finnas tydliga gemensamma mål och strategier för samverkan. Att inneha QM är också en förutsättning för att kunna ansöka till Årets Stadskärna. Certifieringen innebär att staden nått en viktig milstolpe och utgör ett kvitto på att Södertälje är på rätt väg.

Fakta: Årets Stadskärna
Utmärkelsen delas ut till den svenska stad eller ort som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling. 

Utmärkelsen Årets Stadskärna är tänkt att inspirera alla stadens intressenter att arbeta med utveckling av stadskärnan och de tre städer som nomineras blir förebilder för alla andra städer och orter. Att bli en av de nominerade städerna är ett viktigt erkännande och en vinst i sig, eftersom det innebär att man ligger i framkant med sitt utvecklingsarbete och har stor påverkan på stadens attraktivitet.


Om Södertälje City

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija
Robil Haidari
Utvecklingsstrateg, Södertälje kommun
Robil Haidari

Relaterad media