2024-01-30 08:04Pressmeddelande

Södertälje hett besöksmål för stadsutvecklings-branschen

Sveriges Centrumutvecklare på plats vid Marenplan.Sveriges Centrumutvecklare på plats vid Marenplan.

Södertälje har etablerat sig som en framstående destination inom stadsutvecklingsbranschen och senaste veckan stärkte staden sin position genom att vara värd för Key City Group, ett nätverk bestående av Sveriges största städer där Södertälje ingår. Detta var första gången årskonferensen hölls i Södertälje.

Under två intensiva dagar var fokus på framtidens stadskärna, med tankeväckande diskussioner och workshops som sträckte sig över olika områden såsom AI-trender, platssamverkan, trygghet, fastighetsutveckling och mycket mer.

Deltagare från Malmö, Stockholm, Göteborg, Norrköping, Linköping, Västerås, Uppsala, Helsingborg deltog aktivt i dessa diskussioner och workshops, vilket skapade en dynamisk och inspirerande atmosfär.

"Det är en bekräftelse på att Södertälje är på rätt väg inom branschen och inom stadsutvecklingsforumet," säger Aljosa Lagumdzija, VD på Södertälje City. "Vi är stolta över att vara en destination som drar till sig uppmärksamhet och samtidigt aktivt bidrar till utvecklingen av framtidens städer", avslutar Aljosa.

Sveriges Centrum & Platsutvecklares styrelse var också på plats under två konferensdagar. De tog del av produktiva samtal och insiktsfulla diskussioner och hade också möjlighet att utforska stadskärnan genom en guidad stadsvandring. Under denna tid fick de en förstahandsvisning av de olika insatser som görs och genomförs i Södertäljes stadskärna. T.ex Marenplan och det nya hotellet som byggs, hur vi arbetar med vinterbelysningen, aktiviteter och evenemang och samarbete mellan kommunen, fastighetsägare och näringslivet

Södertälje ser fram emot att fortsätta sin roll som en ledande aktör inom stadsutvecklingsbranschen och fortsätta att vara en inspirerande plats för framtida samarbeten.


Om Södertälje City

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija