2022-10-10 09:00Pressmeddelande

Vinterbelysning skapar trygghet i stadskärnan

Södertälje city ska vara en välkomnande och trygg plats under hela året. Vinterbelysning skapar trygghet och mysig stämning under den mörka årstiden och i Södertälje drivs all vinterbelysning med LED, något som sparar 80 procent energi jämfört med äldre belysning.

De senaste åren har Södertälje kommun tillsammans med Södertälje city och fastighetsägarna i centrum satsat på att köpa in mer vinterbelysning och byta ut befintliga ljuskällor till mer energibesparande sådan.

Vinterbelysningen har blivit väldigt uppskattad bland invånare, besökare och näringsverksamheten i city. De stora lysande djuren i stadsparken och i kommundelarna, den starkt lysande kärlekstunneln vid Marenbron och ljusfontänen på gågatan, bland mycket annat, har bidragit till att centrum blivit en destination att besöka under vintertid, inte bara för Södertäljebor.

-Södertälje city ska vara en välkomnande och trygg plats under hela året. Det är viktigt för våra boende, besökare och företagare att man trivs här. Upplysta gator, parker och stråk skapar positiva effekter och ju fler som vistas i centrum desto mer ökar sysselsättningen och folklivet i vår stadskärna, säger Aljoša Lagumdzija, VD för Södertälje City.

All vinterbelysning är LED, vilket minskar elförbrukningen med 80 procent jämfört med äldre belysning. Den el som vinterbelysningen drar utgör idag en väldigt liten del av den totala årsförbrukningen av gatubelysningen – en minimal investering sett till den trygghet och det psykiska välmående som ljuset medför. 

-Vi har regelbunden dialog med polisen och vi har sett att belysningen är väldigt viktig för att skapa trygghet i centrum. Vi beslutade att hålla vinterbelysningen tänd i år eftersom den totala elförbrukningen av vinterbelysningen är så pass låg sett till den trygghetsskapande effekt det ger, säger Robin Waara, områdeschef på Samhällsbyggnadskontoret på Södertälje kommun, och fortsätter:

-Vi ser att de stora besparingarna vi kan göra när det gäller elförbrukning just är att byta ut gammal gatubelysning till ny LED-belysning. De senaste 10 åren har vi halverat energiförbrukningen för vår belysning utomhus genom att byta till hållbarare ljuskällor.

Fakta om energiförbrukningen (Södertälje)

  • Vinterbelysningen i Södertälje är tänd 15 timmar per dygn under 3 månader (november till februari).
  • Gatubelysning och belysning på torg och parker drar totalt 4,5 miljon kWh per år. Av detta står vinterbelysningen för cirka 50 000 kWh.


Om Södertälje City

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija