2021-06-01 07:30Pressmeddelande

Stadskärnan får färg och skulpturer - Södertälje Citys nya satsning

"Mantis" av Daniel Zalewski"Mantis" av Daniel Zalewski

Med start 1 juni börjar Södertäljes Citys sommarsatsning Färg på Stan ta plats i centrum.

Projektets syfte är att erbjuda attraktivt innehåll i stadskärnan för Södertäljebor och besökare genom nya och befintliga färg- och konstinslag. Flera parter är med i Citys samverkansprojekt såsom Telge Fastigheter, Telge Bostäder, Galleri Kretsen, Grafikens Hus och Södertälje kommun.

”Vi vill sätta extra färg på stan - och samtidigt lyfta det fina som redan finns. Genom att dekorera på oväntade sätt, bjuda in olika konstnärer och göra allt lätt att hitta på hemsidan välkomnar vi dig till nya färgglada och spännande inslag i centrum”, säger Lena Raattamaa, marknadsansvarig på Södertälje City, och tillägger:

”Färg på Stan är en slags gratis utställning som du kan besöka helt på dina villkor.”

Under juni kommer inslag presenteras följande på varandra. Södertäljebor kommer kunna se väggmålningar växa fram på utvalda platser och nya former och figurer ta plats i stadsmiljön. Inslagen kommer både vara av temporära och mer långsiktiga typer. 

Allt byggs upp och samlas på hemsidan www.sodertaljecity.se/farg.

En rullande konstutställning på Nedre Torekällgatan 5 finns redan på plats, och syns i Färg på Stan-kartan tillsammans med ett urval skulpturer, elskåp och platser för muralmålningar.

"Färg skapar atmosfär", säger Marion Forsell som är en av årets första utställare.

Hemsidan uppdateras löpande med mer information.

Varmt välkommen.


Om Södertälje City

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.