2021-02-25 05:00Pressmeddelande

Södertäljefestivalen vilar i år

Södertäljefestivalen 2019. Foto: Södertälje CitySödertäljefestivalen 2019. Foto: Södertälje City

Södertäljefestivalen får vila ett år till. Beslutet fattades i Södertälje Citys styrelse med anledning av pandemin. Nya spännande planer med kulturinslag arbetas fram.

“Det är inget roligt beslut att ta förstås, festivalen uppskattas av många. Det är dock en stor apparat som kräver mycket förarbete och planering. Eftersom ingen vet exakt hur säkert läget kommer vara i augusti vill vi redan nu kunna styra om, och se hur vi kan planera en rolig sommar som samtidigt är så säker som möjligt”, säger Aljosa Lagumdzija, centrumchef, Södertälje City

Under 2020 utvecklade Södertälje City mer säkra lösningar och aktiviteter, bland annat kampanjer för lokal handel med gratis hemleverans, och säkra upplevelsebaserade aktiviteter såsom ljusinstallationer, julfönster och paketeringen av en ljuspromenad som visade upp hela stadskärnans belysning under de mörkaste månaderna.

“Vi jobbar hårt just nu med att hitta nya sätt där vi kan använda stadskärnan som arena för värdefulla aktiviteter, med inspiration av bland annat ljuspromenaden som blev väldigt lyckad och uppskattad. Ambitionen är att ta fram något som aldrig gjorts tidigare i Södertälje, med inslag av kultur som man kan uppleva på ett tryggt sätt och få med sig glada minnen härifrån”, säger Lena Raattamaa, Event & Marknad, Södertälje City

Följ fler uppdateringar om Södertäljes stadskärna på www.sodertaljecity.se


Om Södertälje City

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija

Relaterad media