2024-03-27 06:30Pressmeddelande

Södertäljefestivalen omvandlas tillfälligt till Södertäljedagarna

Tjej med churros i SödertäljeSommarevent i Södertälje City. Foto: GRW Media

Ett långsiktigt arbete med att utveckla Södertäljefestivalen är igång. Det innebär bland annat att evenemanget inte äger rum i sin nuvarande form under 2024, men kommer tillbaka med full kraft år 2025. I år bjuder vi istället in till Södertäljedagarna 30 aug–1 sept, ett lite mer avskalat evenemang som ändå bjuder på artister, mat och upplevelser för vänner och familj.

Sommarens traditionella evenemang i slutet av augusti är en höjdpunkt för många Södertäljebor och återvändare. Under 2024 skalas det ner och tar det nya namnet Södertäljedagarna för att tydligt markera förändringen och sätta rätt förväntningar, tills Södertäljefestivalen återvänder nästa år.

Flera orsaker som sammanstrålar i år ligger bakom beslutet.

Stadskärnan är i en spännande ombyggnadsfas där ett flertal byggprojekt begränsar ytorna, samtidigt som det ekonomiska läget gör det extra utmanande att bekosta stora evenemang.

Södertälje City, som varit involverade i festivalen sedan 2010, kommer också via ett nytt ägardirektiv revidera sin roll i stadskärnans utveckling, med större fokus kring långsiktiga insatser kring centrums utbud, attraktivitet och att på sikt locka andra större evenemang hit såsom populära musikfestivaler och aktiviteter.

I samband med detta flyttas också ägandet av Södertäljefestivalen över till Södertälje kommun som blir huvudarrangör från 2025, med Södertälje City som samarbetspart.

“Vi har haft roligt med Södertäljefestivalen och vet att den är uppskattad av många, så det känns jättekul att vi hittat en lösning där den lever vidare trots att vi själva inte längre axlar rollen som arrangör. Vi ser fram emot att kommunen tar över och det kan också blåsa lite nytt liv i festivalen när en ny arrangör kommer in med nya perspektiv. Och i år har vi fokus på Södertäljedagarna istället, som blir ett lite mindre event men ändå väldigt trevligt och värt att besöka”, säger Malin Eriksson, Event- och Kundansvarig Södertälje City

Södertäljedagarna firas i stadskärnan 30 aug – 1 sept 2024 och erbjuder musik, mat och upplevelser för att skapa glädje och gemenskap i Södertälje.

Södertälje City arrangerar Södertäljedagarna tillsammans med Eventcity och Creativ event. Eventcity är ny part, medan Creativ event har varit delaktiga i arbetet med festivalen i olika omgångar sedan 2010, och där ingår också tidigare centrumledaren i Södertälje, Lena Schulte, i samarbetet.

“Det känns jättekul att vara tillbaka i Södertälje centrum och jobba med Södertäljedagarna tillsammans med Creativ event och Eventcity! Vi är en bra trio med lång erfarenhet. Nu ser vi fram emot ett roligt event tillsammans", säger Lena Schulte, projektledare.

All information om Södertäljedagarna samlas på Södertälje Citys hemsida där det också finns intresseanmälan för deltagare, samt möjlighet att skicka frågor direkt till eventansvarige.

► Gå till hemsidan: www.sodertaljecity.se/sodertaljedagarna

 


Om Södertälje City

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Kontaktpersoner

Malin Eriksson
Event- & Kundansvarig
Malin Eriksson

Relaterad media