2019-07-10 16:00Pressmeddelande

Södertälje stadskärna får fri wifi

null

Nu kan du som besöker Storgatan i Södertälje stadskärna koppla upp dig via kommunens fria wifi, Digitalasodertalje. Du kan leta upp nätverket via din smarta telefon, surfplatta eller dator och ansluta dig i gästportalen. Du landar sedan på kommunens webbplats sodertalje.se där du hittar nyheter, e-tjänster och annat aktuellt och kan använda internet fritt.

– Vi vill att Södertälje centrum ska vara en mötesplats för alla Södertäljebor. Gratis wifi i stadskärnan är ytterligare en pusselbit i arbetet med att höja attraktiviteten och få fler människor att besöka och vara i stadskärnan, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

Södertälje är en av 20 svenska städer som har tilldelats 15 000 euro för att bygga ett gratis wifi-nät i stadskärnan. EU-medlen möjliggör utbyggnaden av wifi i en första etapp på Storgatan i Södertälje och är en del av projektet Wifi4eu vars syfte är att främja fri tillgång till trådlöst internet för invånare och besökare på offentliga platser. En arbetsgrupp med representanter från Södertälje City, Telge nät och Södertälje kommun har arbetat med frågan under en tid.

–Projektet är en del i arbetet där Södertälje siktar på att bli Årets stadskärna 2023. Vårt mål är att skapa en attraktiv och tillgänglig stadskärna. Vi arbetar tillsammans och aktivt med att Södertälje stadskärna ska fyllas med liv och rörelse under större delen av dygnet och vara ett självklart och spännande val för handel, företag och boende, säger Aljoša Lagumdžija, centrumchef i Södertälje City.

Sammanlagt har mer än 13 000 orter inom EU ansökt om pengar från Wifi4eu. Kommunen får full kostnadstäckning för etableringen, men de löpande kostnaderna för abonnemang och underhåll står kommunen för. Projektet är ett viktigt led i genomförandet av Digitala Södertälje för ökad tillgänglighet.

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra tre fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Om Södertälje City

Södertälje City är en samverkansplattform för aktörer och intressenter i stadskärnan. Södertälje Citys varumärke samlar profileringen av medlemmarnas egna varumärken och arbetar för samverkan och synergieffekter genom event och kommunikationsinsatser som presenterar allt som är på gång i centrum. Kommunikation sker under centrumföreningens egen logotyp som påminner om en kedja och är tänkt att spegla Södertäljes internationella prägel, dess gemenskap och idrottshistoria och samtidigt föra tankarna till vår berömda Kringla. Södertälje City är stadskärnan där världarna möts!


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija
Erik Hanzon
Marknads- & Kommunikationsansvarig
Erik Hanzon