2019-02-01 13:00Pressmeddelande

Södertälje – resan mot Årets stadskärna 2023

null

Södertälje satsar mot att bli Årets stadskärna 2023! Fredagen 1 februari höll Södertälje City en kick off i samband med Science week. Dagen var ett startskott mot resan att ta hem vinsten år 2023 i tävlingen som anordnas av Svenska stadskärnor.

Utmärkelsen Årets stadskärna delas varje år ut till en stad i Sverige som på ett framgångsrikt sätt utvecklat stadskärnan genom samverkan mellan stadens intressenter. 2019 är det 25 år sedan organisationen Svenska stadskärnor startade utmärkelsen.

Södertälje påbörjade arbetet mot att bli Årets stadskärna för flera år sedan. Nu tar Södertälje centrumförening, Södertälje kommun, näringsidkare och fastighetsägare ett nytt tag och satsar nu officiellt mot att bli Årets stadskärna 2023.

- För att vinna Årets stadskärna krävs att vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Vi har en ambitiös vision att vi ska ha en stadskärna i toppklass och Årets stadskärna är ett delmål i det, säger Aljoša Lagumdžija, centrumchef i Södertälje.

- Det är viktigt att ha ett mål framför sig när man gör så stora satsningar som vi gör nu när vi utvecklar centrum. Vi gör det tillsammans med fastighetsägare och näringslivet, säger Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande.

Södertäljes stadskärna står inför en stor förändring de kommande åren. Stadskärnan ska utvidgas, från KTH Science park i norr till Stadshuset och Nyköpingsvägen i söder. Idag byggs 800 bostäder bara i Norra delen av stadskärnan, och det planeras för många fler bostäder i stadskärnan. Dessutom ska parker, gångstråk, vägar och andra offentliga rum tillkomma och befintliga rustas upp. Maren ska fräschas upp, hotell ska byggas på gamla McDonaldstomten och gågatan ska utvecklas.

- Södertälje är en stad i en fantastisk expansion och förvandling, som har gått från att ha varit en arbetarstad till en kunskapsstad med väldigt mycket tillväxt, säger Jens Halvarsson, utvecklingschef på Stadsrum fastigheter.

- Det viktigaste med Årets stadskärna är vägen dit, eftersom det får människor att samverka och prata med varandra. Den största styrkan blir när vi utvecklar staden ihop, säger Jens Halvarsson.

Kick off-dagen samlade politiker, kommunala tjänstemän, fastighetsägare, handlare och andra aktörer i stadskärnan för att tillsammans bli inspirerade och sprida kunskap inför resan mot att bli Årets stadskärna.

- För att bli Årets stadskärna måste vi göra det tillsammans och det är det vi är bäst på här i Södertälje. Både fastighetsägare, handlare, föreningar och kommunen kommer dra sitt lass i det här. Och tillsammans med våra fantastiska medborgare kommer detta att ske, år 2023! säger Rickard Sundbom, stadsdirektör, Södertälje kommun.

Fakta Årets stadskärna

För 25:e året i rad delas utmärkelsen ut till den svenska stad eller ort som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling.

Utmärkelsen Årets Stadskärna är tänkt att inspirera alla stadens intressenter att arbeta med utveckling av stadskärnan och de tre städer som nomineras blir förebilder för alla andra städer och orter. Att bli en av de nominerade städerna är ett viktigt erkännande och en vinst i sig, eftersom det innebär att man ligger i framkant med sitt utvecklingsarbete och har stor påverkan på stadens attraktivitet.

Kontaktpersoner:

Aljoša Lagumdžija, Centrumchef, Södertälje Centrumförening
Tel: 070-776 31 62
E-post: aljosa@sodertaljecentrum.com

Robil Haidari, Utvecklingsstrateg, Södertälje kommun
Tel: 08-523 047 23
Mobil: 076-648 05 23
E-post: robil.haidari@sodertalje.se

Södertälje Centrumförening jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra tre fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Om Södertälje City

Södertälje City är en samverkansplattform för aktörer och intressenter i stadskärnan. Södertälje Citys varumärke samlar profileringen av medlemmarnas egna varumärken och arbetar för samverkan och synergieffekter genom event och kommunikationsinsatser som presenterar allt som är på gång i centrum. Kommunikation sker under centrumföreningens egen logotyp som påminner om en kedja och är tänkt att spegla Södertäljes internationella prägel, dess gemenskap och idrottshistoria och samtidigt föra tankarna till vår berömda Kringla. Södertälje City är stadskärnan där världarna möts!


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija
Erik Hanzon
Marknads- & Kommunikationsansvarig
Erik Hanzon