2023-03-08 13:27Pressmeddelande

Södertälje Citys VD i styrelsen för Sveriges Centrum- och Platsutvecklare

Foto: Södertälje CityFoto: Södertälje City

Aljoša Lagumdžija, VD för Södertälje City, tar nu också plats i styrelsen för riksorganisationen Sveriges Centrum- och Platsutvecklare.

Organisationen är det ledande personliga branschnätverket för yrkeskåren inom centrum- och platsutveckling.

Jag känner mig väldigt hedrad och ärad över att bli invald till Sveriges Centrum- och Platsutvecklares styrelse - och det är kul att Södertälje också tar plats och blir representerat i det här nationella sammanhanget.

Nu ser jag fram emot ett spännande uppdrag och att vara en del av det härliga teamet i organisationen.
- Aljoša Lagumdžija, VD, Södertälje City

Som riksorganisation verkar Sveriges Centrum- och Platsutvecklare nationellt, regionalt och lokalt i Sverige.

De arbetar bland annat med utbildningar, arrangerar seminarier, föreläsningar, studiebesök och driver nätverk. Mer info finns på organisationens webb, sverigescentrumutvecklare.se

*Foto i pressutskicket får användas för att återberätta om nyheten.


Om Södertälje City

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija
Södertälje City
Allmänna frågor
Södertälje City