2023-09-18 07:32Pressmeddelande

Södertälje City i riksdagsseminarium om stadskärnornas framtid

Riksdagshuset i StockholmFoto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Södertälje Citys VD Aljoša Lagumdžija deltar den 4 oktober i riksdagsseminariet vars tema lyder "Stadskärnans framtida utveckling är en nationell angelägenhet".

Under förmiddagsseminariet i riksdagen diskuteras bland annat stadskärnornas utmaningar i dagsläget och hur dessa kan mötas, samverkan mellan offentlig och privat sektor samt vad som krävs för att skapa trygghet i våra centrum.

–Vi ser det som en ärofylld insats att representera Södertälje och branschen i det här nationella sammanhanget. Nu får vi möjligheten att lyfta frågor som är väldigt viktiga för våra stadskärnor och en positiv utveckling framåt, säger Aljoša Lagumdžija, VD Södertälje City

Deltar i seminariet gör också

  • Hanna Candell, VD HBG City
  • Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor
  • Fredrik Bergström, Ek dr. 
  • Oana Mihaescu, forskningschef Handelns Forskningsinstitut
  • Magnus Lindgren, VD Tryggare Sverige
  • Samt Riksdagsledamöterna Boriana Åberg och David Josefsson

Från pressutskick av Svenska Stadskärnor & Sveriges Centrum- och Platsutvecklare:

Stadskärnan är en viktig tillväxtmotor. Den är vårt ekonomiska, kulturella och sociala centrum för samhället. Ändå saknas en huvudman för stadsutvecklingsfrågor. De hanteras på flera olika departement och enskilt i varje kommun, kunskapen om stadskärnans komplexitet och betydelse varierar stort

För att möta de allt tuffare utmaningarna för kommuner, handel, besöksnäring och fastighetsägare är det av högsta vikt att stadskärnans många olika aktörer samverkar i en gemensam riktning, för att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig stadskärna.

Vi måste hantera nya förutsättningar i en omvärld med en hög förändringstakt. Det behövs en gemensam och tydlig vision för våra stadskärnors framtid!


Om Södertälje City

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Kontaktpersoner

Södertälje City
Allmänna frågor
Södertälje City

Relaterad media