2019-05-16 07:00Pressmeddelande

Södertälje Centrumförening profilerar om till Södertälje City

null

Södertälje City är det nya namnet för centrumföreningen, som i snart 30 år har varit en förening som arbetat med handelsfrågor och anordnat evenemang i stadskärnan. Föreningen har bestått av medlemmar i form av näringsidkare i centrum såsom butiker och restauranger.

“Vår verksamhet har förändrats de senaste åren där organisationen har blivit en samverkansplattform för näringsidkare, fastighetsägare och kommun. Namnet Södertälje City markerar att det här är något nytt. Det passar mer den nya organisationen och speglar verksamhetens arbete då vi jobbar med mycket mer än bara evenemang och handelsfrågor”, säger Aljosa Lagumdzija, centrumchef på Södertälje City.

2015 startade ett samverkansprojekt som heter "Södertälje City - i Samverkan" där samverkansgruppen vill utveckla stadskärnan så att Södertälje blir det självklara valet för de som vill flytta till Mälardalsregionen; företagare, besökare och studenter men även för de som redan bor i staden, centrumhandlarna och fastighetsägarna. Samverkansplattformen jobbar strategiskt med utvecklingen av stadskärnan där en mängd små och stora insatser genomförs tillsammans. Organisationen har nu landat, med en uttalad vision och en tydlig struktur, och tar steget vidare med en ny profilering.

Aljosa fortsätter: “Vi går in vi in en ny era. Vi har en tydlig vision där staden på sikt ska vara en stadskärna i toppklass som är den självklara mötesplatsen för alla, och som erbjuder mångfald och puls hela dygnet. Vi har också ett gemensamt delmål och det är att bli Årets Stadskärna 2023”

“Det är dags att lyfta fram varumärket Södertälje City. Startskottet för byte av logotyper, skyltar etc kommer att ske under maj månad, och vi har fler roliga nyheter som vi kommer släppa inom kort. Håll utkik!”, avslutar Aljosa Lagumdzija.

Fakta om Södertälje City:

Jobbar tillsammans med näringsidkarna, fastighetsägarna och Södertälje Kommun för att uppnå visionen för Södertäljes stadskärna. Vi vill utveckla en attraktiv, trygg och levande stadskärna. Utbudet samt kvalitén av shopping, service, mat och nöjen ska hela tiden öka.

Ett nära samarbete med stadskärnans aktörer är grunden i Södertälje Citys arbete. Vår ambition är att bli Årets Stadskärna 2023 och för att nå dit krävs gemensam styrka och planering. Södertälje City är en sammanhållande kraft för aktörerna i stadskärnan, för en positiv utveckling.

Södertälje City samverkar kring byggplaner, processer osv och håller näringsidkarna informerade om projekt, för att skapa engagemang och delaktighet. Allt från Södertäljes julbelysning till fritt Wifi i centrum.

Organisationen samverkar för att utveckla trygghet, renhållning och värdskap i city. Kampanjer och trygghetsvandringar genomförs där vi samlar de inblandade i stadskärnan för att trygga och förbättra den fysiska miljön.

Evenemang, kampanjer och mer arbetas aktivt fram i utskott med aktörer från centrum. Målet är att attrahera fler besökare genom välkomnande mötesplatser och bra image, och att främja handeln i hela stadskärnan. Attraktiva evenemang är en lockande kraft som tydligt signalerar ett pulserande och livligt city.

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra tre fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Om Södertälje City

Södertälje City är en samverkansplattform för aktörer och intressenter i stadskärnan. Södertälje Citys varumärke samlar profileringen av medlemmarnas egna varumärken och arbetar för samverkan och synergieffekter genom event och kommunikationsinsatser som presenterar allt som är på gång i centrum. Kommunikation sker under centrumföreningens egen logotyp som påminner om en kedja och är tänkt att spegla Södertäljes internationella prägel, dess gemenskap och idrottshistoria och samtidigt föra tankarna till vår berömda Kringla. Södertälje City är stadskärnan där världarna möts!


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija
Erik Hanzon
Marknads- & Kommunikationsansvarig
Erik Hanzon