2009-11-27 18:15Pressmeddelande

Södertälje Centrumförening nylanseras för att lyfta Södertäljes attraktionskraft

Södertälje Centrum måste bli ett attraktivare centrum. Under lågkonjunkturen har tillströmningen av besökare i centrum gått ned och många handlare och företagare har känt av lågkonjunkturen extra mycket och därför är det nu nödvändigt att återlansera Södertälje Centrumförening (den fanns tidigare men har varit inaktiv sedan ett par år).


Södertälje Centrumförening är en sammanslutning bestående av Kommunen, fastighetsägare, handlare och andra företagare i Södertälje Centrum, och mixen av ledamöterna i den nya styrelsen vittnar också om det (se nedan). Dessutom finns även kommunens näringslivschef med i styrelsen. Målsättningen är att aktivt jobba för att öka attraktionskraften i centrum och se till att fler väljer att besöka och shoppa i Södertälje, men också att locka besökare från närliggande kommuner.


Konkurrensen är idag stenhård från städer som Nyköping, Eskilstuna, Norrköping, etc. som alla erbjuder attraktiva stadskärnor i kombination med bra shoppingutbud. Dessutom finns gigantiska handelsplatser som Skärholmen och Kungens kurva på nära avstånd.


Nylanseringen sker under julmånaden med start skyltsöndag och sedan rullar ett digert program på hela december. En reklambyrå har tagit fram ett helt nytt varumärke och profilprogram samt ett kommunikationstema som ska presentera allt som är på gång i centrum. Varumärket som kommuniceras utåt är Södertälje Centrum och logotypen som påminner om en kedja ska spegla Södertäljes internationella prägel, dess gemenskap och sporthistoria och samtidigt föra tankarna till vår berömda Kringla. Södertälje Centrum är till för hela Södertälje!

Under julen är budskapet ”Fira jul hemma”, vilket på ett varmt humoristiskt sätt ska påminna Södertäljeborna om att allt de behöver finns i Södertälje och det kryddas dessutom med en mängd aktiviteter tillgängliga för alla. Under 2010 kommer sedan ett antal större events inträffa under året och programmet kommer att finnas tillgängligt för alla på www.sodertaljecentrum.com.

Södertälje Centrumförening kommer också att fungera som bollplank åt handlarna/företagarna. Vi kommer också att erbjuda stöd och coachning för säljpersonal samt koordinera alla företags egna kampanjer så vi maximerar Södertälje Centrums attraktionskraft över året.
Södertälje Centrumförening kommer också löpande föra en dialog med kommunens politiker för att öka tillgängligheten i form av parkeringar och lägre parkeringskostnader, se till att vi får ett trevligare och attraktivare centrum, samt öka säkerheten för besökare och företagare. Detta är nödvändigt för hela Södertäljes framtid.


För mer information kontakta föreningens nya Centrumledare Lena Schulte (tel. 070-585 66 95) eller nya Ordförande Sture Samuelsson (tel. 073-968 37 27).


Om Södertälje City

Södertälje City är en samverkansplattform för aktörer och intressenter i stadskärnan. Södertälje Citys varumärke samlar profileringen av medlemmarnas egna varumärken och arbetar för samverkan och synergieffekter genom event och kommunikationsinsatser som presenterar allt som är på gång i centrum. Kommunikation sker under centrumföreningens egen logotyp som påminner om en kedja och är tänkt att spegla Södertäljes internationella prägel, dess gemenskap och idrottshistoria och samtidigt föra tankarna till vår berömda Kringla. Södertälje City är stadskärnan där världarna möts!


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija
Erik Hanzon
Marknads- & Kommunikationsansvarig
Erik Hanzon