2024-02-28 07:12Pressmeddelande

Södertälje återupptar kampen om Årets Stadskärna

Folkliv i Södertäljes stadskärna en solig sommardag.Foto: GRW Media

2023 var Södertälje finalist och nära att vinna utmärkelsen Årets Stadskärna. Därefter har vi tagit emot besök och berättat om vår stads utveckling för nyfikna gäster från hela landet. Nu tar vi upp kampen igen och gör en gemensam satsning mot Årets Stadskärna 2024.

Södertälje har genomgått en spännande utvecklingsresa de senaste åren och byggt ett tätt samarbete mellan kommun, fastighetsägare och näringsliv som ligger till grund för många av stadens framgångar och positiva framsteg.

Nu har ansökan till Årets Stadskärna 2024 skickats med en sammanställning av insatser, projekt, samverkan och aktiviteter som genomförts under föregående år.

Bland insatser som nämns finns förbättringar i den fysiska miljön, både permanenta och tillfälliga som exempelvis ”sommarplatserna” där möbler, blommor och glada färger skapade en extra välkomnande känsla i centrum. Även samverkansevenemang såsom Utebio, Mötesplats Södertälje och Södertäljefestivalen där människor med olika bakgrunder möts och har roligt tillsammans i stadskärnan, som vi gärna kallar ”vårt gemensamma vardagsrum”.

"Att Södertälje kom till final förra året har varit en väldigt spännande erfarenhet för oss. Som stad har vi fått mer självförtroende och en bekräftelse att vi är på rätt väg i vår utvecklingsresa. Vi har använt Årets Stadskärna som mål under en lång tid och det har lett till en fantastisk utveckling där vi lärt oss mycket om samverkan och vår gemensamma styrka, så därför känns det helt rätt att ansöka igen som ett sätt att fullborda uppdraget och ge vår stad det fullständiga erkännande vi tycker att Södertälje ska ha", säger Aljoša Lagumdžija, VD Södertälje City

Ansökan tar också upp det aktuella arbetet med de stadsbyggnadsprojekt som är i full gång där flera aktörer gemensamt jobbar intensivt för att skapa den stadskärna vi ser i vår vision för Södertälje, med livliga mötesplatser kring exempelvis Marenplans nya hotell, Slussholmen och det framtida Lunakvarteret.

"S

om fastighetsägare fortsätter vi att utveckla Södertälje i nära samverkan med kommun, näringsliv och Södertälje City. Vi vill att Södertäljes stadskärna ska vara Södertäljebornas vardagsrum och vi arbetar alla med att tillföra fler vackra mötesplatser, till exempel det nya hotellet vid Marenplan," säger Jens Halvarsson, utvecklingschef Stadsrum Fastigheter.

Ett omsorgsfullt arbete har genomförts för att presentera en ansökan som tydligt visar stadskärnans utveckling och potential. Genom goda samarbeten har vi kunnat genomföra en rad positiva insatser och evenemang som gjort avtryck. Nu är vi redo att ta nästa steg och återigen ta upp kampen om Årets Stadskärna 2024. Södertälje är officiellt med i matchen.

"Det har hänt och händer så mycket positivt i Södertäljes stadskärna. Jag ser just samverkan som avgörande för att nå den här förändringen och utvecklingen", säger Jonas Karlsson, näringslivschef Södertälje kommun

FAKTARUTA
Utmärkelsen “Årets Stadskärna” tilldelas varje år en stad i Sverige som på ett framgångsrikt sätt utvecklat stadskärnan genom tydliga mål och god samverkan mellan platsens nyckelaktörer. Nomineringar och vinnare utnämns av organisationen Svenska Stadskärnor och prisutdelningen äger rum 21 maj 2024 i Malmö, vinnaren av “Årets Stadskärna 2023".

För mer information och för att ta del av Södertäljes ansökan, besök Södertälje Citys hemsida: www.sodertaljecity.se


Om Södertälje City

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija