2021-10-01 14:30Pressmeddelande

Renaste skräpmätningen hittills för Södertälje Centrum

Tomas Thernström, kommunens avfallsstrateg (mitten) tillsammans med Aljosa Lagumdzija och Lena Raattamaa från Södertälje CityTomas Thernström, kommunens avfallsstrateg (mitten) tillsammans med Aljosa Lagumdzija och Lena Raattamaa från Södertälje City

Södertälje Centrum är renare än rikssnittet när man ser på stadskärnor i liknande storlek. Resultatet tillkännagavs i Håll Sverige Rents årliga undersökning där man mäter antalet skräp per 10m2 yta. "Skräpfacit" har tagits fram sedan 2010 och årets siffra är den bästa för Södertälje sedan starten.

Störst skillnad är det på cigarettfimparna. Under skräpmätningen 2021 hittades 2,69 fimpar per yta. Siffran har därmed krympt avsevärt från den föregående mätningen som visade 5,99 fimpar per yta.

"Det är väldigt glädjande nyheter för alla oss som vill ha en ren och trevlig stadskärna där vi kan trivas bra. Vi på Södertälje City har kampanjat tillsammans med kommunen med budskapet Fimpa Rätt under två år, och det känns jätteroligt att det har gett resultat. Vi har god samverkan i staden och tacklar många renhållningsfrågor gemensamt. Jag tror det är ett framgångsrecept", säger Aljosa Lagumdzjia, centrumchef på Södertälje City.

När allt skräp räknades ihop hittades totalt 4,14 skräp per yta vilket kan jämföras med rikssnittet 2020 på 5,35 i det som kallas större städer. 

Södertälje Kommun antog 2018 en ny strategi för att förebygga nedskräpning i centrum och har jobbat fokuserat sedan dess. Förutom kampanjerna tillsammans med Södertälje City har det inneburit:

  • Nyinvestering i papperskorgar med askkopp i hela centrumområdet
  • Utökad personalstyrka under högsäsong (maj-sep)
  • Utökad städning med maskin
  • Den dagliga städningen av centrum börjar tidigare på morgonen

"Vår strategi med förbättrad renhållning tillsammans med långsiktigt påverkansarbete där vi vill få fler att ta ansvar för vår fysiska miljö ger resultat", säger Tomas Thernström, avfallsstrateg i kommunen. "Att Södertälje centrum är renare än rikssnittet är ingen slump, det är långsiktigt och fokuserat arbete som ger resultat."

FAKTA SKRÄPMÄTNING
Håll Sverige Rents skräpmätningar utvecklades tillsammans med Statistiska centralbyrån 2007. Skräpmätningarna i större tätorter visar hur mycket och vilken sorts skräp som finns på trottoarer, gågator samt gång- och cykelbanor i de mest centrala delarna av tätorten. Genom ett statistiskt urval slumpas 200 koordinatpunkter ut inom den centrala staden. Till varje koordinatpunkt hör en fem meter lång trottoarsträcka av varierande bredd, en på varje sida om vägen. www.hsr.se


Om Södertälje City

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija

Relaterad media