2019-02-13 09:00Pressmeddelande

Nu installeras besöksräknare i Södertälje centrum

null

Nu installeras besöksräknare i Södertälje centrum. Syftet är att få statistik på hur många besökare som rör sig på gågatan och Stora torget.

-Det är viktigt för oss att mäta hur många besökare vi har under olika typer av aktiviteter för att kunna utveckla vårt arbete med centrum, säger Aljoša Lagumdžija, centrumchef i Södertälje.

Det som installerats på flera platser på gågatan samt på Stora torget i centrum är noder som räknar hur många besökare som rör sig under olika tider på dagen. Besökaren räknas genom att man har wifi-sökningen påslagen i mobilen, något som de flesta har idag.

-Tanken med detta är att kunna mäta antalet besökare under året. Framförallt är vi intresserade av att mäta hur många människor som besöker våra olika evenemang och aktiviteter i centrum. Det hjälper oss att planera för vilka evenemang som vi ska fortsätta med eller vilka andra typer av evenemang vi ska satsa på, säger Aljoša Lagumdžija.

Besöksräknaren kommer också att ge information om hur flöden ser ut vilket kommer hjälpa kommunen i arbetet med ombyggnationen av gågatan och planerandet av evenemang.

Det är bara statistik över antalet besökare som kommer att sparas. Det kommer alltså inte att samlas in någon ytterligare information kring besökaren. Systemet används redan idag av andra städer.

-Detta är en del i arbetet där Södertälje siktar på att bli Årets stadskärna 2023. Vårt mål är att skapa en ännu mer attraktiv stadskärna. Södertälje stadskärna ska fyllas med liv och rörelse under större delen av dygnet och vara ett självklart och spännande val för handel, företag, boende och för att mötas, säger Robil Haidari, utvecklingsstrateg på Södertälje kommun.

Detta är ett samarbete mellan Södertälje kommun, Centrumföreningen och fastighetsägarna inom samverkansplattormen ”Södertälje City i samverkan”.

För mer information, vänligen kontakta:

Aljoša Lagumdžija, Centrumchef, Södertälje Centrumförening
Tel: 070-776 31 62
E-post: aljosa@sodertaljecentrum.com

Robil Haidari, Utvecklingsstrateg, Södertälje kommun
Tel: 08-523 047 23
Mobil: 076-648 05 23
E-post: robil.haidari@sodertalje.se

Södertälje Centrumförening jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra tre fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Om Södertälje City

Södertälje City är en samverkansplattform för aktörer och intressenter i stadskärnan. Södertälje Citys varumärke samlar profileringen av medlemmarnas egna varumärken och arbetar för samverkan och synergieffekter genom event och kommunikationsinsatser som presenterar allt som är på gång i centrum. Kommunikation sker under centrumföreningens egen logotyp som påminner om en kedja och är tänkt att spegla Södertäljes internationella prägel, dess gemenskap och idrottshistoria och samtidigt föra tankarna till vår berömda Kringla. Södertälje City är stadskärnan där världarna möts!


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija
Erik Hanzon
Marknads- & Kommunikationsansvarig
Erik Hanzon