2021-03-18 15:17Pressmeddelande

Näringsdepartementet vill ha fortsatt dialog med stadskärnorna

Mötet mellan stadskärnorna och Näringsdepartementet.Mötet mellan stadskärnorna och Näringsdepartementet.

I dag på förmiddagen träffade 28 stadskärnor näringsminister Ibrahim Baylans statssekreterare Emil Högberg för att presentera det upprop som samlats in under den senaste månaden. Mötet hölls digitalt och stadskärnorna beskrev hur stöden som regeringen inrättat inte möter de behov som finns ute i landet. Många frågor kvarstår dock efter mötet.

Cityorganisationer arbetar med platssamverkan och utveckling av stadskärnan på uppdrag av näringslivet, fastighetsägarna och kommunen. Under mötet förde organisationerna fram vilka konsekvenser pandemin kan få för framtidens svenska stadskärnor.

-Vi är glada över att statssekreteraren tagit sig tid. Under dagens möte blev det tydligt att vi och regeringen inte delar samma bild av stadskärnornas situation. Det fanns flera frågor som fortsatt är obesvarade och där statssekreteraren har lovat att återkomma, säger Pia Sandin, VD Malmö Citysamverkan som var en av dem som höll i mötet. Det är positivt att statssekreteraren lyfte vikten av en fortsatt dialog kring stadskärnornas framtid, fortsätter Pia Sandin.

Under mötet presenterade städerna en lista med förslag på åtgärder som skulle göra situationen bättre för de tusentals näringsidkare som finns i våra stadskärnor runt om i Sverige. Regeringen har en god dialog med branschorganisationerna men det ger inte en heltäckande bild av hur småföretagarna i stadskärnorna upplever det. Stadskärnorna representerar inte bara handel och besöksnäring utan innehåller även service- och tjänsteföretag samt kultur och upplevelseföretag som drabbas hårt i pandemin.

-Den senaste månaden har vi tillsammans lyssnat in näringsidkare runt om i Sveriges stadskärnor hur situationen ser ut för dem. Vi har många vittnesmål om att stöden inte når fram, att de tar för lång tid, att stora resurser läggs på att reda ut vilka regler som gäller och vad som händer när de olika stöden krockar med varandra eller när stöden inte är anpassade för branscherna. Samtidigt visas en bild för allmänheten att näringslivet har en uppsjö av stöd att söka, vilket gör att kunderna tror att de inte längre behöver konsumera lokalt. Den här krisen är inte över och det är av största vikt att vi fortsätter stötta det lokala näringslivet, säger Hanna Candell, VD för Helsingborg City som tillsammans med Pia Sandin höll i mötet.

Under mötet lyssnade representanterna från departementet på stadskärnornas oro och den bild av företagarnas verklighet som presenterades. Det finns en stor frustration hos näringslivet och risken är att många friska företag går i konkurs under de kommande månaderna om inte situationen reds upp omgående. Företagarna eftersöker tydlighet, snabba utbetalningar och en långsiktig strategi kring förutsättningarna för företagande under pandemin, som på inga sätt är över, för att överhuvudtaget ha en rimlig chans att fortsätta sitt värv.

Statssekreteraren har fått ta del av underlaget och ett nytt möte kommer bokas in för att fortsätta den påbörjade dialogen.

-Första steget är taget! Nu vill vi att våra förslag tas tillvara och implementeras. Näringsdepartementet har sträckt ut en hand och är öppna för tätare dialog och samverkan med landets städer kring dessa frågor. Det viktiga nu är att vi tillsammans kan nå så positiva, konkreta resultat som möjligt, säger Aljosa Lagumdzija, centrumchef på Södertälje City.

Läs mer om uppropet och den lista på åtgärder som städerna vill se framåt nedan. Presentationen från mötet finns med som bilaga.

Förslagen som presenterades under mötet:
1. Snabba på processen med ansökan/utbetalning genom att förenkla och förstärka efterkontrollen för de stöd som redan finns.

2. Inför en krissamordnande funktion för näringslivet och stadskärnorna, vars uppdrag är att hjälpa företagen att söka de olika stöden.

3. Förhindra att de olika stöden och dess perioder går in i varandra, vilket tvingar företagen att vänta ut ett stöd för att kunna söka ett annat.

4. Tydlig lathund med datum för vilka stöd som finns att söka och för vilka perioder, så att företagare slipper leta information hos olika myndigheter för att överblicka vad som gäller.

5. Slopa jämförelsemånaden - räcker med krav på 3 månaders anställning.

6. Förläng möjligheten att ge coronagåva till anställda. Den tidigare gåvan har gett stor effekt för verksamheterna i stadskärnorna.

7. Stäng ner och betala ut nedstängningsbidrag istället för att ge i princip näringsförbud. Alternativt utöka serveringstiderna till 22 eller 23.

8. Ge generellt stöd till utsatta branscher ex. avskaffade eller kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter eller sänkt moms. Vilka branscher det ska gälla för kan definieras via branschkoder.

9. Ge hyresstöd direkt, ej via fastighetsägare.

10. Anpassa stödet utifrån bransch, ex. säsongsbaserad personal inom besöksnäringen.

11. Återinför regelverket för fullt avdragsgill måltidsrepresentation.

12. Ge kommuner större befogenhet kring riktade lokala stöd.

13. Planera långsiktigt kring stödpaket och restriktioner för att möjliggöra rimlig planeringstid för företagarna.

14. Använd cityorganisationernas opartiska plattform för dialog och information/kommunikation som komplement till branschorganisationerna.

För mer information:
Aljoša Lagumdžija, Centrumchef Södertälje City
aljosa@sodertaljecity.se 
070-776 31 62

Representanter för stadskärnorna:
Hanna Candell, VD Helsingborg City
hanna.candell@helsingborg.se  
076-836 12 80

Pia Sandin, VD Malmö Citysamverkan
pia.sandin@malmocity.se
073-330 70 15

Jessika Wassberg, VD Avenyföreningen Göteborg
Caroline Wallin, Cityledare Borås City
Lasse Westin, Centrumutvecklare Centrala Stadsrum Falun
Gabrielle Gjerswold, VD City i Samverkan Stockholm
Marcus Pallvid, Verksamhetsledare City Trollhättan
Stina Storm, VD City Örebro
Calle Hedman, Centrumutvecklare Destination Östersund
Cecilia Reinholdsson, Centrumledare Eslövs Stadskärneförening
Daniel Swärd, Cityledare Gävle Citysamverkan
Caroline Bengtsson, Cityledare Halmstad City
Klas Johnsson, Ordförande Handelsföreningen i Sölvesborg
Minna Thörnqvist, handelsplatsutvecklare Höganäs
Johan Jönsson, Centrumledare HessleCity Hässleholm
Lena Dalerup, VD Innerstaden Göteborg
Lisa Söderholm, VD Kalmar City Samverkan
Caroline Strindlund, Centrumutvecklare Kramfors Handel
Tin Josefsdotter, verksamhetsledare Kristianstad City
David Nilsson, VD Linköping Citysamverkan
Stina Storm, BID manager Norrköping
Jonas Albecker, VD Stadsutveckling i Sundsvall AB
Aljoša Lagumdžija, centrumchef Södertälje City
Lisa Thörn, VD Uppsala City
Maria Fors, VD Västerås Citysamverkan
Nils-Petter Nilsson, VD Växjö Citysamverkan
Veronika Green, verksamhetsutvecklare Ystad i centrum
Andreas Jarud, VD Ängelholms Näringsliv AB


Om Södertälje City

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija