2021-11-17 12:48Pressmeddelande

Lindrigare pandemieffekt i Södertäljes stadskärna

Cityindex presenteras i Södertälje.Cityindex presenteras i Södertälje.

Det kommersiella bokslutet för Södertäljes stadskärna pandemiåret 2020 är nu klart. Omsättningen i Södertäljes stadskärna minskade med 14,2 procent 2020, vilket är ett mindre tapp än andra jämförbara städer. Den bransch som gick bäst var dagligvaror, medan beklädnad tappade mest. Det visar Cityindex som mäter den årliga omsättningen i alla Sveriges stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan HUI Research och Fastighetsägarna.

Förra årets ”vinnarbransch” var dagligvaruhandeln som dessutom gick väldigt starkt i Södertäljes stadskärna med en ökning på 13,7 procent jämfört med år 2019. Det kan jämföras med större städer där ökningen var 1,7 procent och i genomsnittet för samtliga stadskärnor på 2,4 procent. Beklädnad gick däremot något svagare i Södertäljes stadskärna där branschen tappade en tredjedel av omsättningen jämfört med året innan. Besöksnäringen hotell- och restaurang tappade inte lika stort i Södertälje (-13,3 procent) som i övriga landets stadskärnor (-36,1 procent).

"Staden är vårt gemensamma intresse. En attraktiv stadskärna skapar trivsel, trygghet och tillväxt. Genom att utveckla stadskärnan så att den förstärker Södertäljes unika identitet, skapa flera besöksanledningar utifrån människors behov och beteenden och ett innehåll där verksamheter kompletterar istället för att komplettera varandra ökar flöden och stadslivet får näring", säger Helena Olsson, chef stadsutveckling, Fastighetsägarna Stockholm.

Stadskärnan i Södertälje står för 18 procent av kommunens totala detaljhandelsomsättning. Detta är en något större andel än jämförbara städer. Detaljhandelsförsäljningen har minskat mer i stadskärnan jämfört med kommunen i helhet. Södertälje kommun har ett försäljningsindex under hundra, vilket tyder på att kommunen har ett nettoutflöde av köpkraft.

"Det är glädjande att se att vår stadskärna har hållit sig stadig trots ett tufft pandemiår. Det visar på vår stad har goda kvalitéer och driftiga verksamheter.
Ett prioriterat utvecklingsarbete som vi har initierat tillsammans med fastighetsägare, kommun och näringsidkare är att skapa ett bredare utbud och innehåll i stadskärnan för att möta framtidens beteenden och mönster.
Men framförallt för att behålla köpkraften i stadskärnan", säger Aljoša Lagumdžija, centrumchef på Södertälje City

Om Cityindex:
Fastighetsägarna och HUI Research tar tillsammans fram statistik gällande försäljningsutvecklingen för ett antal olika branscher i samtliga Sveriges stadskärnor, inom ramen för Cityindex. Projektet utgår från en enhetlig definition av stadskärnor, som baseras på befolkningstäthet och förekomst av kommersiell service, vilket gör resultaten jämförbara över tid och mellan landets olika stadskärnor.

Cityindex är en nationell rapport som beskriver omsättningsutvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service i Sveriges 107 stadskärnor det senaste året. Rapporten är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.


Om Södertälje City

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija
Helena Olsson
Chef Stadsutveckling, Fastighetsägarna Stockholm
Helena Olsson