2018-04-11 17:27Pressmeddelande

Kampanj för ett renare, snyggare och tryggare centrum

null

Södertälje ska bli en renare, snyggare och tryggare stad. Centrumföreningen och dess samarbetspartners vill bidra till en uppryckning kring nedskräpningen och inspirera till en attityds- och beteendeförändring. Nu startar en kampanj som syns under april och maj där våra centrumaktörer förmedlar sin känsla för staden och dess besökare, även änderna vid Maren får komma till tals. Kampanjen kommer synas både i lokalpress och digitalt, och finns som ett evenemang på Facebook.

"Vi vill med kampanjen nå ut till den breda målgrupp som besöker centrum, och skapa en känsla och vilja att ta bättre hand om sin närmiljö och sina medmänniskor. Under vecka 17 bjuder vi in till ett flertal aktiviteter i renhållningens tecken som vi tror kan bli en kickoff för Södertäljebor och besökare att gemensamt rycka upp oss kring nedskräpningen" 
Säger 
Johanna Bergman, kommunikatör på Centrumföreningen

Pick up är ett samarbete mellan Södertälje Centrumförening, Telge Återvinning och Södertälje Kommun. Det är en del av ett långsiktigt uppdrag att skapa en attraktivare stadskärna. 

Södertälje Centrumförening jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra tre fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Om Södertälje City

Södertälje City är en samverkansplattform för aktörer och intressenter i stadskärnan. Södertälje Citys varumärke samlar profileringen av medlemmarnas egna varumärken och arbetar för samverkan och synergieffekter genom event och kommunikationsinsatser som presenterar allt som är på gång i centrum. Kommunikation sker under centrumföreningens egen logotyp som påminner om en kedja och är tänkt att spegla Södertäljes internationella prägel, dess gemenskap och idrottshistoria och samtidigt föra tankarna till vår berömda Kringla. Södertälje City är stadskärnan där världarna möts!


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija
Erik Hanzon
Marknads- & Kommunikationsansvarig
Erik Hanzon