2020-01-24 11:00Pressmeddelande

Handelns Utveckling i Stadskärnan

Södertälje City och Destination Södertälje arrangerar seminariet Handelns Utveckling  i Stadskärnan under Science Week 2020. En inspirationsdag där vi blickar framåt och ser de senaste trenderna, digitaliseringens påverkan på köpmönster och färska framgångsexempel. Stadskärnan som destination och handelsplats står i fokus för butiker, fastighetsägare och besökare.

Dagen bjuder på expertföreläsare från Svensk Handel, AMF Fastigheter och Fastighetsägarna. De kommer med omvärldsanalyser och tips på hur man kan utveckla sina verksamheter för att möta nya köp- och kundbeteenden. Det blir också paneldiskussion med företagare som arbetar i Södertälje city.

"Vi lever i en föränderlig värld där retail genomgår sin största transformation i modern tid. I dag är det mer komplext och mindre förutsägbart vilket gör det svårare att luta sig mot tidigare erfarenheter."
– Annelie Gullström, Affärsutvecklingschef, AMF Fastigheter

"Målet med dagen är att presentera en träffsäker nutidsanalys och se vilka kunskaper, erfarenheter och idéer som vi kan ta med i Södertäljes arbete med att anpassa staden till nya trender och möjligheter"
– Aljoša Lagumdžija, Centrumchef, Södertälje City

Handelns Utveckling i Stadskärnan pågår fredagen den 31:a Januari kl 08:00 - 10:40 på Södertälje Science Park. Seminariet är öppet att besöka och lyssna på för de som vill anmäla sig. Det finns ett begränsat antal platser.
Mer information och anmälan: sodertaljecity.se/handelnsutveckling


Om Södertälje City

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija