2018-11-12 15:30Pressmeddelande

Gemensam satsning på utökad julbelysning i centrum

null

På Black Friday den 23 november kommer Södertälje att lysas upp av nära 700 000 ljus. Södertälje kommun, Centrumföreningen och fastighetsägarna satsar tillsammans stort på julbelysningen i år. - Det var länge sedan vi gjorde en sån här satsning. Det blir många nyheter på flera platser i centrum i år, säger Tomas Lindgren, parkingenjör på Samhällsbyggnadskontoret.

De senaste åren har julbelysningen i Södertälje centrum bestått av bland annat ljusspann mellan husen på Nygatan/Järnagatan, isskulpturen i Maren och några träd som lysts upp av ljusslingor. Det kommer finnas även i år, men i vinter satsar både kommunen, fastighetsägarna och Centrumföreningen extra mycket på belysningen.

- Det var fem, sex år sedan vi gjorde en liknande satsning på julbelysning, när vi köpte in belysningen över Nygatan. Nu började det bli dags att göra något nytt, det är viktigt eftersom centrumbesökarna vänjer sig snabbt vid det som alltid sitter uppe, säger Tomas Lindgren.

I år kommer det att tillkomma ny belysning på flera platser i centrum. I Centralparken, bakom stationshusen, kommer det stora trädet att lindas med slingor, men även stora, röda hjärtan kommer sättas upp. En stor upplyst ren kommer att ställas i parken, betandes i rabatten.

- Vi kommer att sätta upp fem olika djur i Stadsparken bredvid, en plats som annars kanske upplevs lite tråkig. De här ljusskulpturerna tror vi kommer liva upp platsen.

På marmorfontänen på gågatan kommer ett lock att läggas och där placeras ljus i form av en fontän som ser ut att spruta vatten. Fastighetsägarna har förnyat belysningen på fasaderna med blinkande belysning och nytt för i år är att fasadbelysningen kommer gå runt till Köpmangatan och lysa upp den gatan. Förutom detta kommer centrum att livas upp av belysning på Nygatan, Järnagatan, gågatan och flera träd i området. Några av träden kommer att lysa rött i december, för att sedan skifta till vitt efter nyår.

- Vi tycker att det är väldigt roligt att fastighetsägarna i centrum gemensamt satsar på julbelysning i år. Vi tror att det kommer att ge besökarna en härlig upplevelse när fastigheterna längs Storgatan har likadan fasadbelysning, säger Dikran Masso, fastighetsförvaltare på Telge Fastigheter.

När julbelysningen tänds kommer Södertälje centrum att lysas upp av nära 700 000 ljus.

- Det känns kul att vi jobbar samordnat och tillsammans med att lysa upp stadskärnan och vi ska försöka göra förbättringar varje år. Ambitionen är att vi jobbar långsiktigt och förnyar julbelysningen med något varje år, säger Aljoša Lagumdžija Centrumchef på Centrumföreningen.

- Jag tycker alltid att julinstallationerna kring jul lyfter städerna kring den mörka årstiden. Det är viktigt att flera fastighetsägare är med, så att det är enhetligt och lyser överallt och att vi utvecklar helheten år för år, säger Maria Eile, centrum– och förvaltningsansvarig på Stadsrum fastigheter.

På Black Friday den 23 november kl 16 tänds julbelysningen i centrum. Men även efter detta datum kommer det löpande att tillkomma en del ljusfigurer.

- Vi hoppas att folk går ner på stan för att titta på vad som är nytt. Vår förhoppning är att man ska tycka att centrum ska känns mysigt och att det ska ge en riktig julstämning! säger Aljoša Lagumdžija.


Kontaktpersoner:

Aljoša Lagumdžija

Centrumchef, Södertälje Centrumförening 

Tel: 070-776 31 62 aljosa@sodertaljecentrum.com

Tomas Lindgren

Parkingenjör, Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun 

Tel: 08-523 012 12 tomas.lindgren@sodertalje.se

Södertälje Centrumförening jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra tre fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Om Södertälje City

Södertälje City är en samverkansplattform för aktörer och intressenter i stadskärnan. Södertälje Citys varumärke samlar profileringen av medlemmarnas egna varumärken och arbetar för samverkan och synergieffekter genom event och kommunikationsinsatser som presenterar allt som är på gång i centrum. Kommunikation sker under centrumföreningens egen logotyp som påminner om en kedja och är tänkt att spegla Södertäljes internationella prägel, dess gemenskap och idrottshistoria och samtidigt föra tankarna till vår berömda Kringla. Södertälje City är stadskärnan där världarna möts!


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija
Erik Hanzon
Marknads- & Kommunikationsansvarig
Erik Hanzon