2022-03-09 06:30Pressmeddelande

Det hände i Södertälje 2021

Woman walking on colorful groundMarkmålning av konstnären PerniePaints (Färg på Stan, Södertälje 2021) Foto: Södertälje City

Södertälje Citys årsrapport sammanställer verksamhetens arbete under 2021 och ger en inblick i hur vi jobbar både på egen hand, och i samverkan med stadens nyckelaktörer.

"2021 var ett händelserikt år, det präglades av insatser för att stötta våra medlemmar genom pandemin, och fick oss att tänka nytt kring mycket"
- Aljosa Lagumdzija, centrumchef Södertälje City

Rapporten är indelad i sektioner för bland annat platsutveckling, marknadsföring och publika såväl som interna aktiviteter.

Den avslutande delen innehåller statistik och ekonomi, samt en handlingsplan med våra mål för 2022.

Direktlänk till rapporten: sodertaljecity.se/arsrapport-2021


För mer information om Södertälje Citys verksamhet, besök vår företagssida sodertaljecity.se/foretag


Om Södertälje City

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija

Relaterad media