2023-01-18 11:33Pressmeddelande

Bra återhämtning för Södertälje – stadskärnan omsatte 1,4 miljarder kronor

Södertäljes stadskärna omsatte 1,4 miljarder kronor efter att ha ökat sin totala omsättning med 2,5 procent under det andra pandemiåret 2021. Hem och fritid är den största branschen i stadskärnan och står för en dryg tredjedel av stadskärnans totala omsättning. Hem och fritid var också den bransch som ökade mest, 6,6 procent. Näst bäst utveckling hade dagligvaruhandeln som ökade sin omsättning med 3,5 procent. Det visar årets Cityindexrapport, som årligen tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.

- I rådande kostnadsläge blir det viktigt att hålla uppe vanan att mötas i stadskärnan, för att upprätthålla de besöksflöden som skapar stadsliv och förutsättningar för en god omsättningsutveckling över tid, säger Helena Olsson, chef stadsutveckling Fastighetsägarna Stockholm.

Förra årets Cityindex visade att Södertälje klarade sig bättre än genomsnittliga stadskärnor under pandemins första halva. Utvecklingen under andra halvan, dvs 2021, var relativt sett lite mer blygsam. Som helhet har större städer, som Södertälje tillhör, tagit mycket stryk och har en bit kvar till att återhämta sig till nivåer före pandemin. Södertälje har ändå klarat sig bättre än jämförbara stadskärnor.

– Södertälje city har tillsammans med kommunen och fastighetsägarna tagit fram en ny etableringsplan för hur centrum ska bli mer levande. Vi måste ha en bredd och mix i utbudet som tilltalar olika målgrupper och skapar bättre helhet för att vi ska utvecklas som stad. Vi är påväg åt rätt håll,  säger Aljoša Lagumdžija, vd för Södertälje city.

- Vill vi ha en levande stad så måste kommun och företagare fortsätta ta stort gemensamt ansvar för att människor ska välja stadskärnan framför internet. Det är en fördel att etableringsplanen finns på plats, säger Helena Olsson.

Detaljhandeln som helhet växte under 2021, såväl i den fysiska handeln som i e-handeln. När allt fler av de rationella inköpen flyttar till nätet blir den lustfyllda shoppingen, i kombination med möten och upplevelser, en allt viktigare del av det fysiska erbjudandet. Ett mixat utbud av verksamheter i stadskärnan, såväl kommersiella som icke-kommersiella, driver omsättning och besöksflöden. När utbudet breddas så ökar besöksanledningarna och besöksantalet ökar med i snitt en procent per tillkommande ny bransch. Det kan också göra att stadskärnan nyttjas under en större del av dygnet.

– Med de utmaningar vi ser nu i form av höjda räntor och inflation ökar betydelsen av levande utrymmen på gator och torg, kulturverksamheter och välskötta parker för att människor ska fortsätta tillbringa tid i stadskärnan när de får mindre kvar i plånboken, säger Helena Olsson.

Om Cityindex

Cityindex är en nationell rapport som beskriver omsättningsutvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service i Sveriges 107 stadskärnor det senaste året. Rapporten är ett samarbete mellan Fastighetsägarna, HUI Research. Projektet utgår från en enhetlig definition av stadskärnor, som baseras på befolkningstäthet och förekomst av kommersiell service, vilket gör resultaten jämförbara över tid och mellan landets olika stadskärnor.

För frågor och kommentarer kring undersökningen:

Helena Olsson, chef stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm, helena.olsson@fastighetsagarna.se

Aljoša Lagumdžija, VD på Södertälje City, aljosa@sodertaljecity.se

 


Om Södertälje City

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija