2021-11-09 07:00Pressmeddelande

Betydelsen av konsumenters val synliggörs nu av 40 städer

Ingen Puls Utan Din

Intresset för det lokala näringslivet och vår närmiljö har ökat drastiskt på grund av pandemin och miljöhot. Över 40 städer går den 9 november ut med ett gemensamt upplysningsmanifest för att förstärka kunskapen om hur varje konsument kan påverka stadskärnans och samhällets utveckling genom sina val. En levande stadskärna skapar trygghet och arbetstillfällen.

Startskottet till idén kom från en lokal verksamhet i Malmö, där butiksinnehavaren eftersökte en aktion med ett större djup än de vanliga marknadsföringskampanjerna med lokalt fokus. Flera verksamheter i städer runt om i Sverige har haft liknande funderingar och nu var tiden mogen.

Problemet är att kunden ofta inte är medveten om hur deras val faktiskt påverkar deras egen närmiljö på sikt, när de klickar hem en vara från ett annat land. Att det till exempel innebär färre arbetstillfällen och missade skatteintäkter, som bland annat går till vår välfärd. Jag önskade en informativ kampanj som skulle upplysa och skapa medvetenhet, utan att skriva någon på näsan”, säger Marie Strinnholm på Popolino i Malmö.

Marie Strinnholm tog kontakt med sin lokala cityorganisation för att ventilera sina tankar. Idéerna togs om hand och fördes vidare i det nationella nätverket av cityorganisationer och snart tillsattes en arbetsgrupp med representanter från såväl större städer som mindre orter.  Resultatet blev en upplysningsinsats under parollen ”Ingen puls utan din”.

Våra val är viktigare än vi förstår

Syftet med insatsen är att på ett engagerande sätt förtydliga vilket ansvar och vilken påverkan vi invånare och besökare har på våra stadskärnor. Budskapet är bredare än bara handelskonsumtion och fokuserar även på mat, tjänster och upplevelser. Det handlar om utbudet och platsen i sig som gör våra stadskärnor levande och välbesökta – att varje individ bidrar bara genom sitt besök. Folk drar folk, och en välbesökt plats upplevs även som trygg. 

I arbetsgruppen har vi haft fokus på att lyfta ett ganska så komplext ämne och göra det mer lättillgängligt just kring varför det är viktigt att värna sin lokala plats. Pandemin har åter satt det lokala i fokus och vi upplever att det finns en större öppenhet bland människor att ta till sig effekterna kring val av konsumtion. När vi nu är drygt 40 städer som anslutit oss hittills, så hoppas vi att kampanjen ska få bra genomslagskraft och få folk att tänka till och bidra till en hållbar och långsiktig förändring”, säger Pia Sandin VD på Malmö Citysamverkan samt Lisa Thörn VD på Uppsala Citysamverkan i ett gemensamt uttalande.

Lokal konsumtion ger mer jobb och ökade skatteintäkter

Kommunikationen innehåller texter och filmer som berör, samtidigt som de enkelt förklarar vad lokal konsumtion innebär i form av inhemska skatteintäkter, arbetstillfällen, miljöaspekter, påverkan på det lokala utbudet av verksamheter, upplevelser och naturliga icke-kommersiella mötesplatser. Saker som alla tar för givet, men som på olika sätt hänger ihop med konsumenters val. För att ta fram relevant fakta har företaget WSP bidragit med sin kompetens.

Vi på WSP är vana vid att arbeta med nationell statistik, men det var en utmaning att få fram underlag för just stadskärnornas påverkan/effekt. Nu när vi lyckats extrahera dessa data ser vi tydligt sambanden mellan städers utveckling och konsumenters val”, säger Fredrik Bergström ek. dr. och affärsområdeschef på WSP.

Upplysningsinsatsen lanseras 9 november och kommer att synas nationellt i olika digitala medier, där cityorganisationerna har stark lokal förankring, samt fysiskt på plats i respektive stad. Utöver detta planeras spridning via olika samarbetspartners. I all kommunikation hänvisas till en landningssida www.ingenpulsutandin.se där mer information finns att läsa.

Jag är stolt över idérikedomen, den starka samverkan och långsiktigheten som kommit fram från cityorganisationerna ännu en gång. På detta sätt är alla med och bidrar till bland annat hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Varje liten del betyder mycket på sikt och kan man växla upp och göra det tillsammans så blir det ännu större effekt. Denna kampanj kommer att vara aktuell under lång tid, för vår gemensamma framtid som invånare i Sveriges städer”, säger Björn Bergman VD på Svenska Stadskärnor.

För exempel på text, fakta samt logo, se bilaga samt www.ingenpulsutandin.se
För mer information, kontakta:

Aljosa Lagumdzija, Södertälje City
aljosa@sodertaljecity.se

Marie Strinnholm, butiksägare Popolino Malmö
info@popolino.nu

Representanter från arbetsgruppen:
Pia Sandin, VD Malmö Citysamverkan 0733-307015
Lisa Thörn, VD Uppsala Citysamverkan 0709-140080
Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor 0702-238624

Följande organisationer deltar:

Aktiv Handel Falköping
Attraktiva Laholm
Attraktiva Oskarshamn
Bollnäsdraget
Borås City
Centrala Stadsrum Falun
Cesam Örnsköldsvik
City Trollhättan
City Örebro
Destination Östersund
Eslövs Stadskärneförening
Företagarna Piteå
Gävle Citysamverkan
Göteborg City Shopping
Halmstad City
Handel i Sölvesborg
Handelsplats Höganäs
Helsingborg City
HessleCity
Kalmar City Samverkan
Karlshamns Centrumförening
Karlskrona City

Kristianstad City
Linköpings innersta
Lund City
Malmö Citysamverkan
Mölndals Innerstad AB
Nysam – Nyköping i samverkan
Position Eskilstuna
På Stan Ängelholm
Stadsliv Kiruna
Stadsutveckling i Sundsvall
Svensk handel Luleå
Södertälje City
Unika Ludvika
Uppsala Citysamverkan
Visit Skellefteå
Visit Umeå
Vänneshandlarna
Västervik City
Västerås Citysamverkan
Ystad i centrum
Åmål


Om Södertälje City

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija