2021-05-25 06:30Pressmeddelande

8 av 10 näringsidkare är tydliga: statens coronastöd fungerar inte

33 cityorganisationer har under pandemin sett hur stadskärnorna har påverkats och hur småföretagare slitit för att deras livsverk inte ska försvinna. Restauranger har drabbats hårt av de restriktioner som införts, ofta med kort varsel, och stadskärnans övriga verksamheter har i stor utsträckning förtvinat under pandemin. Samtidigt har regeringen gått ut med omfattande stödpaket. Nu presenterar cityorganisationerna en undersökning som visar att stöden inte har nått fram.

Stadskärnorna har träffat Näringsdepartementet vid ett par tillfällen och under mötena har departementet hänvisat till undersökningar som visar att stöden fungerar och att de når fram. Eftersom den undersökningen inte har presenterats i sin helhet har cityorganisationerna låtit genomföra en egen undersökning bland sina medlemsföretag; butiker, besöksnäring, restauranger samt service- och tjänsteföretag. Resultatet är slående.

8 av 10 upplever att stöden fungerar dåligt och en majoritet upplever handläggningstiden som ett stort problem. Ett exempel på ett stöd som fungerat dåligt är hyresstödet, där regeringen lagt över ansvaret på enskilda fastighetsägare att agera bank. Trots den breda kritiken har stödet i sin nuvarande form förlängts.
Cityorganisationerna har en unik roll genom sin breda, samlade bild av stadskärnan.

- Vi har en tät dialog med fastighetsägare och verksamheter i deras dagliga gärning. De är frustrerade, men trots detta gör de vad de kan för att hålla sina verksamheter igång. Samtidigt kämpar de för att minska smittspridningen. Våra verksamheter är hjältar som gör allt för att underlätta för kunder och besökare samt säkerställer trygg handel, besöksnäring och allas vår närvaro på stan. De tar ansvar både för sig själva och andra. Nu måste staten ta sitt ansvar och vara långsiktiga med sitt stöd. Nu är det regeringens tur att hålla i och hålla ut så att företagen klarar en omstart när pandemin klingar av, säger Aljosa Lagumdzija, centrum chef på Södertälje City.

Alla goda krafter behövs i detta, det går att göra tillsammans, men då behöver regeringen ha örat mot marken och lyssna på vad näringslivet i stadskärnan säger, och viktigast av allt, agera på det! Om det ska finnas något att återstarta efter pandemin måste stöden vara ändamålsenliga och utbetalningarna måste fungera.

  • Underlätta för verksamheterna att söka stöden.
  • Betala ut stöden utan dröjsmål (efterkontroll istället för förkontroll).
  • Långsiktighet – stöden måste fortsätta även efter att restriktionerna släppts.

Stadskärnorna träffar stadssekreteraren från näringsdepartementet under eftermiddagen den 25 maj. Det som ska diskuteras då är stödpaketen men framförallt ett fortsatt samarbete för framtidens stadskärnor.

Undersökningen finns att läsa som bilaga.

Cityorganisationerna representeras av:
Jessika Wassberg, VD Avenyföreningen Göteborg
Karin Strindgård, Handelsutvecklare Karlshamns Centrumförening
Caroline Wallin, Cityledare Borås City
Johanna Mazetti, Projektledare Karlskrona City
Lasse Westin, Centrumutvecklare Centrala Stadsrum Falun
Caroline Strindlund, Centrumutvecklare Kramfors Handel
Anette Forsberg, Centrumutvecklare Cesam Örnsköldsvik
Tin Josefsdotter, Verksamhetsledare Kristianstad City
Gabrielle Gjerswold, VD City i Samverkan Stockholm
David Nilsson, VD Linköping Citysamverkan
Marcus Pallvid, Verksamhetsledare City Trollhättan
Isabel Gölles, Cityutvecklare Lund City
Stina Storm, VD City Örebro
Pia Sandin, VD Malmö Citysamverkan
Calle Hedman, Centrumutvecklare Destination Östersund
Stina Storm, BID manager Norrköping
Cecilia Reinholdsson, Centrumledare Eslövs Stadskärneförening
Jonas Albecker, VD Stadsutveckling i Sundsvall AB
Daniel Swärd, Cityledare Gävle Citysamverkan
Aljoša Lagumdžija, Centrumchef Södertälje City
Caroline Bengtsson, Cityledare Halmstad City
Lisa Thörn, VD Uppsala City
Klas Johnsson, Ordförande Handelsföreningen i Sölvesborg
Elin Jonsson, Visit Umeå
Minna Thörnqvist, Handelsplatsutvecklare Handelsplats Höganäs
Maria Fors, VD Västerås Citysamverkan
Hanna Candell, VD Helsingborg City
Nils-Petter Nilsson, VD Växjö Citysamverkan
Johan Jönsson, Centrumledare HessleCity Hässleholm
Veronika Green, Verksamhetsutvecklare Ystad i centrum
Lena Dalerup, VD Innerstaden Göteborg
Andreas Jarud, VD Ängelholms Näringsliv AB
Lisa Söderholm, VD Kalmar City Samverkan


Om Södertälje City

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija

Relaterad media