2021-03-18 07:30Pressmeddelande

28 stadskärnor träffar statssekreteraren för näringsdepartementet

Foto: Södertälje CityFoto: Södertälje City

I dag på förmiddagen träffar 28 stadskärnor näringsminister Ibrahim Baylans statssekreterare Emil Högberg för att lämna över det upprop som samlats in under den senaste månaden. Mötet hålls digitalt och stadskärnorna kommer att beskriva hur stöden som regeringen inrättat inte möter de behov som finns ute i landet.

"Vi är glada över att statssekreteraren tagit sig tid. Vi upplever att det finns ett stort glapp mellan den verklighet vi har ute i städerna – och de stöd som regeringen utformat. Branschorganisationer har uttalat sig om svårigheterna att som enskild företagare till exempel behöva navigera mellan flera olika myndigheter och stöd som inte ger dem möjlighet att täcka sina förluster. Det är krångligt, svårt och träffar inte rätt. Här måste regeringen tänka om för att bygga Sverige och städerna starka även efter coronapandemin. Vi är motorn i en viktig del av tillväxten, ingen gynnas av att våra näringar i stadskärnan slås ut", säger Hanna Candell, VD för Helsingborg City.

Under mötet kommer städerna att presentera en lista med förslag på åtgärder som skulle göra situationen bättre för de tusentals näringsidkare inom handel, restauranger, kultur och annan besöksnäring som finns i våra stadskärnor runt om i Sverige.

"Förutom alla förlorade arbetstillfällen så kommer även fastighetsmarknaden att påverkas om många lokaler gapar tomma. I våra städer är fastighetsägarna tillsammans med kommunerna en stark motor i att utveckla staden till en plats där människor vill bo, verka och vistas och som dessutom lockar besökare från när och fjärran. Med en lägre fastighetsvärdering grundad på lägre hyresintäkter riskerar investeringarna till fortsatt platsutveckling att utebli och städerna förlorar på sikt sin attraktivitet. Därmed ges inte förutsättningar för att varken förbättra platsen för invånare eller vidareutveckla en av våra stora exportnäringar; turismen. Detta är inte en önskvärd framtid för någon part och det måste vi stävja", säger Pia Sandin, VD för Malmö Citysamverkan.

"Det är väldigt positivt att vi har möjlighet att framföra våra städers och företags utmaningar på ett konkret och konstruktivt sätt för näringsdepartementet. Det är viktigt att stöden effektiviseras och bearbetas för lättare hantering och snabbare införande så att vårt näringsliv kan överleva. Nu vill vi att våra förslag på åtgärder ska driva processen framåt i rätt riktning", säger Aljoša Lagumdžija, centrumchef på Södertälje City

I eftermiddag kommer förslagen på åtgärder som diskuterades att publiceras digitalt för de som vill ta del av det.

För mer information:
Aljoša Lagumdžija, Centrumchef Södertälje City
aljosa@sodertaljecity.se 
070-776 31 62

Representanter för stadskärnorna:
Hanna Candell, VD Helsingborg City
hanna.candell@helsingborg.se  
076-836 12 80

Pia Sandin, VD Malmö Citysamverkan
pia.sandin@malmocity.se
073-330 70 15

Jessika Wassberg, VD Avenyföreningen Göteborg
Caroline Wallin, Cityledare Borås City
Lasse Westin, Centrumutvecklare Centrala Stadsrum Falun
Gabrielle Gjerswold, VD City i Samverkan Stockholm
Marcus Pallvid, Verksamhetsledare City Trollhättan
Stina Storm, VD City Örebro
Calle Hedman, Centrumutvecklare Destination Östersund
Cecilia Reinholdsson, Centrumledare Eslövs Stadskärneförening
Daniel Swärd, Cityledare Gävle Citysamverkan
Caroline Bengtsson, Cityledare Halmstad City
Klas Johnsson, Ordförande Handelsföreningen i Sölvesborg
Minna Thörnqvist, handelsplatsutvecklare Höganäs
Johan Jönsson, Centrumledare HessleCity Hässleholm
Lena Dalerup, VD Innerstaden Göteborg
Lisa Söderholm, VD Kalmar City Samverkan
Caroline Strindlund, Centrumutvecklare Kramfors Handel
Tin Josefsdotter, verksamhetsledare Kristianstad City
David Nilsson, VD Linköping Citysamverkan
Stina Storm, BID manager Norrköping
Jonas Albecker, VD Stadsutveckling i Sundsvall AB
Aljoša Lagumdžija, centrumchef Södertälje City
Lisa Thörn, VD Uppsala City
Maria Fors, VD Västerås Citysamverkan
Nils-Petter Nilsson, VD Växjö Citysamverkan
Veronika Green, verksamhetsutvecklare Ystad i centrum
Andreas Jarud, VD Ängelholms Näringsliv AB


Om Södertälje City

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija