2021-03-30 13:45Nyheter

En lätt väg in för etableringar och förslag

Bild från GoogleBild från Google

Nu gör vi det ännu lättare att få kontakt med nyckelaktörer, både för att ge förslag till stadskärnans utbud och för att komma igång med etableringar. Vägen in går genom Södertälje Citys hemsida.

I stadskärnan finns attraktiva lösningar för exempelvis pop up-verksamheter, långsiktiga etableringar och alla typer av kontor.

Genom samarbetet med våra fastighetsägare ska vi utveckla utbudet och verksamhetsmixen för att möta kundernas önskemål.

"Har du passion? Sinne för affärer? Har du idéer och vill driva en verksamhet? Då är Södertälje City platsen för dig", säger Aljosa Lagumdzija, Centrumchef på Södertälje City

Kontaktvägar hittas genom hemsidan: www.sodertaljecity.se/utbud 

Södertälje City knyter ihop företag, kommun, fastighetsägare och andra organisationer i Södertäljes stadskärna för gemensam framgång. Det är här man ska göra sina investeringar, starta sin passion och följa sina drömmar.


Om Södertälje City

Södertälje City jobbar med att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- nöjes- & shoppingmål utifrån våra fokusområden tillgänglighet, trygghet och puls.


Kontaktpersoner

Aljoša Lagumdžija
VD
Aljoša Lagumdžija